Ryfast kan ta veien innom Åmøy

Statens vegvesen Rogaland ser på muligheten for å la Ryfylkeforbindelsen gå innom Austre Åmøy på strekningen mellom Strand og Stavanger.