• I Jæren tingrett er sjåføren dømt til fengsel i 15 dager og må betale en bot på 15.000 kroner. Han er også fradømt førerretten i to år. Pål Christensen

1,41 i promille på E39

18-åringen følte seg beruset, men tenkte ikke noe særlig over at han ikke burde kjørt.