Statsråden må svare i bidragssak

Barne— og familieminister Laila Dåvøy (KrF) må redegjøre forhvorfor en kvinne i Stavanger-distriktet trues med utpanting selvom hun har store barnebidrag til gode.