Ovnen på Stokka er på plass

Byggingen av gjenvinningsanlegget på Stokka går etter planen. I juni tennes det opp i ovnen.