• Politimester Hans Vik synes det er trist at personer skal bli "kjendiser" i lokalmiljøet fordi de bryter seg inn uten å kunne straffes. Tommy Ellingsen

Politimester krever lovendring

Politimester Hans Vik mener det er høyst påkrevd med en lovendring som beskytter samfunnet mot lovbrudd som blir begått av personer som ikke kan straffes.