Flere arbeidsledige fram mot jul

Arbeidsledigheten i Sandnes synker litt, men den forventes å stige sterkt fram mot årsskiftet.