Redaktøroreningen protesterer

Norsk Redaktørforening protesterer mot ransakingen av Aftenbladets Brusselkontor og vil forfølge saken videre.