Vernestrid endte uavgjort

Riksantikvaren åpner for at ei løe fra 1865 i fredningsstrøk i Sogndalstrand kan tas ned og settes opp igjen ved bruk av uskadde, originale deler.