• Forsker Trine Eggen, nærmest, og forskningstekniker Anne Kvitvær ved Bioforsk på Særheim er spente på hva Bioforsk-prosjektet vil avdekke om risikoen ved å beise rapsfrø med plantevernmiddel som er svært giftig for bier. Jonas Haarr Friestad

Sjekker om insektgift kan gi norsk biekollaps

Verdens mest brukte plantevernmiddel er ekstremt giftig for bier. Forskere på Jæren og Ås undersøker om stoffet overføres via beisede frø til pollen og nektar i norsk raps.