• Lisen Brynie har etter egen telling hatt 50 pleiere siden juni. Jonas Haarr Friestad

Kommunen: - For mange pleiere

Levekårsjefen mener likevel det er vanskelig å "unngå at et visst antall pleiere involveres".