• Vil Hå vera eigen kommune om 50 år? Pål Christensen

Er Hå verdt ei feiring?

Hå kommune er 50 år. Kommunen har invitert alle på fest. Men er tvangssamanslåinga for så lenge sidan noko å feira?