• Hovedtillitsvalgt Ingunn Pettersen (til venstre) og Trine Laumann, plasstillitsvalgt ved avdeling for blod og kreft ved Stavanger universitetssjukehus har varslet fylkeslegen om det de mener er uforsvarlig drift. Jon Ingemundsen

Sykepleiere slår alarm om kreftbehandling

Alvorlig syke kreftpasienter kan stå i fare for å få uforsvarlig behandling, mener tillitsvalgte sykepleiere på SUS. Grunnen er høyt arbeidspress og mangel på erfarne sykepleiere.