• Barnevernsjef i Sandnes Trygve Apeland.

Sandnes barnevern signerte avtale med Muslimsk Fellesråd

Barnevernet i Sandnes ønsker mer dialog og kompetansebygging mot de muslimske miljøene.