Større hall mindre tumleplass

VATNE: Reguleringsplanen for ny hanaskole i Vatnekrossen er nå klar for politisk behandling. Planen legger opp til en mellomstor idrettshall, selv om politikerne har signalisert at de ønsker en full idrettshall.