Stort rusbruk på Hommersåk

Tre fjeredeler av 10. klassingene på Hommersåk skole har prøvd andre rusmidler enn alkohol.