Ny nasjonal musikerleder

Arnfinn Bjerkestrand fra Stavanger er valgt til første leder for det nye LO-forbundet Musikernes felles— organisasjon.