Lokal nedgang i narkobeslag

Andre typer narkotiske rusmidler enn ecstasy, har hatt en nedgang i antall beslag i Stavanger.