Skattetap meir enn halvert

Dei fire kraftkommunane i Ryfylke taper langt mindre eigendomsskatt enn frykta. Tapa har skrumpa inn frå 45 millionar kroner til drygt 19 millionar kroner.