Målrettet matsatsing i kjømda

Stavanger kommune tar kritikken mot den strategiske matsatsingen alvorlig, men peker på lyspunkter.