Klepp tar tak for eldre

Klepp har aldri hatt ventelister for sykehjemsplass. Likevel startet kommunen i går bygging av nytt omsorgssenter til 120 millioner kroner