For folk med god råd og dårlig tid

Har du flust med penger, men lite tid, kanNorCopter fly deg til og fra middag i Lysebotn på halvtimen. I gårviste helikopter-selskapet seg fram i Stavanger.