Busskutt forsinker elevene

Fylkets kutt i bussruter fører til at elever fra utkantstrøk kommer for sent til skolen i Stavanger. Politikerne som kuttet lover ingenting.