Rasande bønder blokkerer Statens hus

Rasande bønder sperrar nå i morgontimaneStatens hus i Stavanger som protest mot statens tilbod ijordbruksoppgjeret.