Må ha gode grunner til å holde på siktede

— Politiet må ha en god forklaring på hvorfor de holder den siktede drosjesjåføren i Tina-saken lenger enn 24 timer uten å varetektsfengsle ham, sier justitiarius Olav T. Laake i Stavanger byrett.