Sportsfiskerne krever mer til kalking

Norges Jeger— og Fiskerforbund reagerer sterkt på Regjeringen Stoltenbergs forslag om å kutte i kalkingsbevilgningene og krever at det blir avsatt 118 millioner kroner til kalk i neste års statsbudsjett.