Forsand-skatten renn frå kraft og sand

Fire av dei fem største skatteytarane er kraftselskap. I regnfulle og rike Forsand er det inga overrasking.