• Riksantikvaren og Klepp kommune har vært uenige om plassering av en ny kirke i Klepp. Nå skal to alternativer utredes. Jonas Haarr Friestad

Nærmere enighet om ny kirke

Riksantikvaren åpner for å plassere en ny kirke nær dagens kirke i Klepp, men ikke i aksen mot vest.