• Aftenbladet møtte Torill Jacobsen Kind (til høyre) på rådhuset i Sandnes. Vi ba også om at personalsjef Mette Einan skulle være til stede. Det er de to som har behandlet Brueland barnehage-saken i Sandnes kommune. Her ser de på noen av dokumentene Aftenbladet har fått tilgang til i saken. Kristian Jacobsen

- Vi har kun blitt varslet én gang

Flere tidligere ansatte sto fram i Aftenbladet og fortalte om mobbing og trakassering fra ledelsen i Brueland barnehage. Kommunaldirektør Torill Jacobsen Kind sier at det kun er registrert én varslingssak i 2013.