• Kult Kafeen på Sølvberget var et populært møtested, men tapte penger frem til konkursen høsten 2012. Rita Skjæveland

Dømt for regnskapsrot etter konkursen i Kult Kafeen

Tidligere daglig leder for Kult Kafeen AS på Sølvberget er dømt for brudd på regnskapsloven og skattebetalingsloven. Kafeen gikk konkurs i oktober 2012.