105 nasjonaliteter

Sandnes er en flerkulturell by. Det viser oversikten over hvilke nasjoner innvandrerne i kommunen har.