Vil gjera bydelsutvala meir attraktive

Supperåd – eller viktige fora for å setja lokale saker på dagsorden? Politikarane diskuterer kva bydelsutvala skal vera, og gjera.