• Rådmann Inger Østensjø igangsatte en undersøkelse av lovligheten av advarselen mot varsleren, etter Aftenbladets oppslag. Personaldirektør Olve Molvik konkluderer nå at reaksjonen var ulovlig. Anders Minge

Straff av varsler var ulovlig

Stavanger kommune erkjenner nå at loven ble brutt da barnevernsjefen refset en ansatt for å ha varslet om mobbing og trakassering.