Rødt vil fylle nytt transportfond med oljepenger

Rødt er lei av at Nasjonal transportplan (NTP) blir en uforpliktende greie og vil opprette nytt transportfond som fylles med oljepenger.

Bilde fra Rødt-landsmøte i Oslo sentrum 2. april 2017. Fra venstre: Anja Ariel Tørnes Brekke (generalsekretær i Rød Ungdom, fra Stavanger), Tord-Viljar Miranda Husebø (9. kandidat, Sandnes), Ole Kvadsheim (1. kandidat i Rødt Rogaland), nyvalgt fylkesleder Kjellaug Bjerkli Haarberg i Rødt Rogaland, Per Emil Skjelbred (3. kandidat) og Sara Mauland (4. kandidat).
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

Som kommentar på kritikken fra Høyre, svarer 1. kandidat Ole Kvadsheim i Rødt Rogaland dette:

Vil legge ned Nye Veier AS

"Rødt kommer til å jobbe mot nye veiprosjekter som øker kapasiteten på veistrekninger i byområder. Grunnen til det er at denne typen prosjekter tilrettelegger for økt privatbilisme, noe som igjen fører til at veiene fylles opp, og utslippene øker. Vi har ikke tatt stilling til de konkrete prosjektene du nevner, men vil mest sannsynlig stå sammen med SV og MDG i å ønsket om en økt satsning på kollektive løsninger og sikring og vedlikehold av eksisterende veier, på bekostning av kapasitetsøkende vei-prosjekter», skriver førstekandidat Ole Kvadsheim i Rødt i Rogaland på en epost til Aftenbladet.

Han bekrefter at partiet vil legge ned Nye Veier.

– Ja. Nye Veier fungerer i praksis som en snikprivatisering av Statens veivesen og gir høyere risiko for myndighetene som betaler."

Les også

Høyre frykter full veistopp i Rogaland

Les også

MDG-profil spretter sjampanjen hvis Rogfast stoppes

Les også

Derfor er SV mot Rogfast, Ryfast og fire felt til Kristiansand

Ønsker transportfond

Aftenbladet har fått oversendt et notat fra Rødt sentralt på forespørsel om Rødts viktigste samferdselsprioriteringer.

Rødt opplyser at notatet fortsatt «står seg overraskende godt».

Utdraget er hentet fra planen «Trygge veier – raske tog», den siste helhetlige samferdselsplanen som Rødt utviklet i 2013.

Blant annet går rødt inn for en ny måte å finansiere Nasjonal transportplan (NTP) på.

Her er noe av innholdet:

  • Transportplanfond: «I dag betyr de politiske vedtakene som fattes i NTP ikke noe i praksis. De virkelige vedtakene fattes år for år i statsbudsjettene og skaper en lite forutsigbar planleggingssituasjon. Rødt foreslår at det opprettes et transportplanfond direkte knyttet til Nasjonal Transportplan, hvor aktuelle etater gis mulighet til å begynne å bruke midler fra fondet så fort Nasjonal Transportplan er vedtatt. Det gjør at arbeidet kan starte med en gang og gjennomføres på en rasjonell og effektiv måte. Fondet opprettes med midler fra Statens Pensjonsfond Utland og fylles deretter på med årlige bevilgninger over statsbudsjettet. Slik vil det til enhver tid inneholde nok midler til at den gjeldende transportplanen kan gjennomføres.»
  • Veisatsing på Vestlandet: «Rødt vil sikre alle større veistrekninger på Vestlandet med 2/3-felts vei med midtrekkverk. Dette gjelder særlig E39. På disse strekningene ønsker mange firefelts motorvei, noe som er en dyr, tidskrevende og lite miljøvennlig strategi. 2/3-feltsvei med god og sikker standard er billigere, kan bygges fortere og styrker ikke privatbilismen i konkurranse med mer klimavennlige alternativer. Rødt vil prioritere sikkerhet foran kapasitet.»
  • Nei til svelefri E39: «Framfor fergefri E39 og firefelts motorveiutbygging på strekningene langs kysten i Rogaland og Hordaland, ønsker Rødt å satse på fergene og sikker vei. Vi vil ha betalingsfrie ferger som går oftere. Fergefri E39 er dårlig bruk av ressurser. For det første er det forferdelig dyrt. For det andre fører det til mer trafikk og høyere utslipp. For det tredje øker den privatbilens konkurranseevne i forhold til kollektivtrafikk. Med dagens system får bussjåførene de pålagte pausene på fergene. Med andre ord kjører ikke bilene forbi når bussen må ta sine nødvendige pauser. For det fjerde vil veisatsing rasere mulighetene for en skikkelig sjøtransportsatsning på Vestlandet.»
  • 2/3-felts vei på E39 Stavanger-Kristiansand: «E39 mellom Kristiansand og Stavanger holder en svært dårlig standard. Dette er hovedgrunnen til at strekningen er svært ulykkesbelastet. I tidsperioden 2001-2010 mistet 51 mennesker livet og 101 ble alvorlig skadd. Rødt mener det må settes inn store ressurser for å trygge veien. Rødt mener 2/3-felts E39 med midtdelere er den beste løsningen. Det er relativt sett billig og er langt raskere å bygge ut enn en firefeltsvei.»
  • Trafikk- og rassikring: «Flere av fylkene i Sør-Norge har store utfordringer knyttet til dårlige innlandsveier og rasfare. Du skal ikke behøve å være redd pga veikvalitet når du kjører på norske veier. Vi vil prioritere trygghet framfor kapasitetutsvidelser.»

NB! I det nye stortingsprogrammet heter det at oljefondet skal brukes som et grønt omstillingsfond og brukes til investeringer i industri, infrastruktur og klimatiltak, slik at arbeidsplasser som forsvinner med reduksjon i olje- og gassvirksomhet erstattes.

Publisert: