Pris til Aftenblad-journalist

Aftenbladets journalist Thomas Ergo ble torsdag tildelt Ruspolitisk Pris. Prisen deles ut for niende gang og har tidligere gått til blant andre Thorvald Stoltenberg, Petter «Uteligger» Nyquist og Erna Solberg.

– Det hadde ikke vært mulig å drive med denne journalistikken uten bevisst satsing fra Aftenbladet. Vi er heldige som gis ressurser og rammer til å jobbe opp mot samfunnsoppdraget. Her i avisen inviteres alle til å komme med ideer som det kan lages gode graveprosjekter av. Sånn var det ikke da jeg begynte som journalist, sier Thomas Ergo.
  • Aftenbladet
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Kriteriene for Fagrådets Ruspolitiske Pris er: En eller flere personer som over tid eller i en enkeltsak, har gjort seg bemerket for godt ruspolitisk arbeid.

Begrunnelsen

I begrunnelsen står det: «Fagrådets pris for Godt ruspolitisk arbeid 2021 tildeles journalist Thomas Ergo for sitt mangeårige arbeid med å belyse utsatte gruppers levekår.»

– Det er sterkt å få denne anerkjennelsen fra rusfeltet. Det er en bekreftelse på at journalistikken vår betyr noe - i samfunnsdebatten, og viktigst: for de som virkelig trenger det, sier Thomas Ergo.

– Det hadde ikke vært mulig å drive med denne journalistikken uten bevisst satsing fra Aftenbladet. Vi er heldige som gis ressurser og rammer til å jobbe opp mot samfunnsoppdraget. Her i avisen inviteres alle til å komme med ideer som det kan lages gode graveprosjekter av. Sånn var det ikke da jeg begynte som journalist, sier Ergo.

Roser kolleger

– En stor bit av denne prisen går til knalldyktige kolleger, jeg har jobbet tett med de siste årene, særlig Tove Bjørnå som jeg har samarbeidet med om rus-seriene. Men også samarbeidet med Hans Petter Aass og Rune Vandvik har vært fantastisk. Og dessuten takk til en haug med gode og dyktige kolleger og ledere. Det er alltid et helt lag bak en avsløring eller viktig reportasje i avisa. Så det er når vi spiller på lag at vi oppnår det vi gjør!

Aftenbladets nyhetsredaktør Carl Gunnar Gundersen er stolt over at journalistikken blir lagt merke til.

– Det viktigste er at vi klarer å sette dagsorden på vegne av de som virkelig trenger det i samfunnet. Det er vår hovedoppgave, og kan skape endring til det bedre. Politikere, myndigheter og folk trenger journalister som går bak tallene og ned i rapportene, som verken er enkelt tilgjengelige eller åpne, og stiller spørsmål, sier Carl Gunnar Gundersen.

Videre i begrunnelsen til Fagrådets Ruspolitiske Pris står det: «Gjennom store og små reportasjer har Thomas Ergo vist hvordan samfunnet svikter mange av dem som har størst behov for samfunnets hjelp. Ergo beskrives ofte som en sosialreporter som utnytter kraften i kombinasjonen graving og storytelling.

Reportasjene og historiene som Ergo har skapt de siste årene, har vært en sterk bidragsyter til politisk debatt!

Med sitt engasjement, klarsinn og likeverdige tilnærming har han bidratt til å øke kunnskapen om systemsvakheter og vanskelige levekår blant marginaliserte grupper.

Ergo har bidratt til å løfte verdien av medmenneskelighet og utfordret lesere, politikere og samfunnsaktører til å se på samfunnets svakeste med nye briller; med åpenhet og undring. Historiene har blant annet skapt et større rom for å diskutere systemsvikt og samfunnets reaksjoner på avvikende atferd, avhengighet og utenforskap.

Prisen til Ergo står i nær sammenheng med vår ruspolitiske pris til Petter Nyquist (Petter Uteligger) i 2017. Både Ergo og Nyquist har i våre øyne knekt koden i å skape en åpen og konstruktiv samfunnsdebatt.

Prisen er heder og ære i rusfeltet samt et kunstverk av glasskunsteren Aino Jensen.

Skriveprosjektene til Ergo skaper endring, både lokalt og nasjonalt. De kjennetegnes av historier om enkeltmennesker. Historier som i kraft av sin kompleksitet og livssmerte danner utgangspunkt for bred systemkritikk.

Ergo har gjort argumentene for «å undre seg oftere», til allemannseie.
Han har turt å utfordre de etablerte systemene, og har gjennom grundig journalistisk håndverk, vekket folk opp fra en likegyldig dvale - uten å skape unødig splid.

Ergo har gitt leserne innsikt i redselen, usikkerheten, krenkelsene, mangelen på overskudd, sulten, rastløsheten og søvnløsheten som har preget enkeltmenneskene i hans fortellinger. Han har gitt fortvilelsen og maktesløsheten et ansikt. Men han forteller også de gode historiene, slik som historien om Hilde og Christer.

Les også

Dødsflaks og sju andre grunner til at Hilde og Christer lever i dag

Norge er en rettsstat der mange holdninger og «sannheter» har rot i hva som er rett/lovlig og galt/ulovlig. Reportasjene fra Ergo har på genialt vis sådd tvil om disse «sannhetene» og bidratt til refleksjon og respekt. Det som var svart – hvitt har fått andre fargenyanser, og folk ser betydningen av verdier og verdighet; at folk er folk.

Thomas Ergo og Tove Bjørnå står bak prosjektene «Når alt rakner», «Historien om Siw» og nå «Politimakt mot barn».

Stortinget har nylig vedtatt et forslag om å kartlegge levekårene til ROP pasienter. Vedtaket er et eksempel på hva vi kan finne av konkrete resultater fra sakene «Når alt rakner» og «Siw-saken», som Ergo skrev for Stavanger Aftenblad sammen med kollega Tove Bjørnå.

Les også

Gi meg litt lykke før jeg dør

Det vi til slutt vil gjenta er utholdenheten til Ergo. Han skal ha stor takk for en årelang innsats for å påvirke trege systemer og stor takk for at han fortsetter. Han samarbeider med brukerrepresentanter, er tett på og lytter. Han har møtt, og har stiftet kontakt med mange, som har en ganske brutal hverdag.

Les også

Politimakt mot barn - 100 historier

Aktuelt nå er en stor reportasjeserie om barnevernets bruk av politimakt overfor barn. Det er en rystende reportasjeserie som har fått mye og fortjent oppmerksomhet.

Når Thomas Ergo gang på gang avdekker systemsvikt, handler det ofte om ressurser, men noen ganger handler det også om fagfeltets evne til å fornye og forbedre seg. Er vi som fagfelt og fagpersoner villig til det? Hvorfor aksepterer vi som fagfolk så mye urett blant utsatte grupper?

Stavanger Aftenblad skal også ha honnør for at de har tatt seg råd til å ha gravejournalistikk av god kvalitet i disse tider, hvor det er mye lettvint og mange overfladiske saker som vinner frem.

Les også

Jonnys sjanser

Ergo har skrevet prisvinnende reportasjer som «De visste, men tiet» (serie i Dagbladet), «En drapsmann blir til» (Magasinet Plot) samt «Jonnys sjanser», (Kampen-saken), «Glassjenta», «Siw-saken» og «Når alt rakner» i Aftenbladet. «Når alt rakner» og «Siw-saken» skrev han sammen med kollega Tove Bjørnå om hvordan hjelpeapparatet ivaretar folk rammet av kombinasjonen tungt rusmisbruk og alvorlige psykiske lidelser.

Thomas Ergo er medlem av Pressens offentlighetsutvalg og deltok også i det regjeringsnedsatte Åpenhetsutvalget. Sistnevnte så på forholdet mellom ytringsfrihet og personvern for pasientgrupper, klienter, skoleelever og barnevernsbarn og leverte sin utredning i juni 2019.

Styret i Fagrådet mottok mange sterke forslag til vinnere, men samlet seg etter en god diskusjon enstemmig rundt Thomas Ergo.

Så igjen – det er en stor glede å kunne tildele Fagrådets pris for Godt ruspolitisk arbeid 2021 til journalist Thomas Ergo.» Det skriver Fagrådet i begrunnelsen.

Publisert: