Nå kan flere få muligheten til å få vitnemål

Hvert år mister over 400 elever i Rogaland muligheten til å få vitnemål fordi de ikke greier å fullføre innen fristen på tre år. Dette vil regjeringen gjøre noe med.

 • Tonje Thorstad Kildal
  Tonje Thorstad Kildal
  Journalist
Publisert: Publisert:
Regjeringens mål er at 9 av 10 skal fullføre videregående opplæring.

– Vi vil gjennomføre en historisk utvidelse av retten til videregående opplæring, slik at alle får en reell mulighet til å fullføre og bestå, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby i en pressemelding.

Regjeringen foreslår nå å fjerne dagens tidsbegrensing på tre år.

– Med en utvidet rett til videregående opplæring må skolene ta mer ansvar for de elevene som ikke lykkes med å bestå fag på første forsøk, sier Melby.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at inntil 5500 elever på landsbasis mister retten til offentlig finansiert videregående opplæring hvert år. Melby mener at mange av elevene kunne ha fullført, hvis de hadde fått en ny sjanse og bedre tid.

– I dag må disse ungdommene ta dyre privatisteksamener for å få et vitnemål. Det vil vi endre på.

Tall fra SSB.

Ikke bare for dem som går på videregående nå

Dette vil også si gjelde for voksne som har brukt opp retten til å fullføre videregående med dagens regelverk. De kan altså komme tilbake til skolebenken for å fullføre vitnemålet.

– Regjeringen gir med dette et tydelig signal til alle, både ungdom og voksne, at det offentlige skal legge til rette for at alle skal kunne fullføre og bestå videregående opplæring, sier Melby.

Det åpner også for muligheten til å gi mer tilpasset opplæring for de elevene som trenger det. For eksempel kan det ved behov bli aktuelt å ta færre fag over lengre tid.

– I dag er det mange elever som ikke greier å fullføre fordi de mangler karakter i ett eller noen få fag. Med utvidet rett og bedre tilpassede opplæringsløp kan disse elevene fullføre videregående og få fagbrev eller vitnemål. Målet er at alle opplever mestring, samtidig som de lærer det de trenger for å nå sitt potensial, sier kunnskapsministeren.

Største endringen siden Reform −94

Den utvidede retten til videregående opplæring er en del av regjeringens nye fullføringsreform som legges frem senere i vår. Regjeringen varsler at dette blir den største endringen av videregående opplæring siden Reform −94.

– Dette er en historisk utvidelse av elevenes rettigheter, som betyr at døren til offentlig finansiert videregående åpner seg på nytt for veldig mange, sier Melby.

Forskning viser at de som har fullført videregående har større sjanse for å få jobb, og sjeldnere er avhengige av offentlige stønader.

– Med fullføringsreformen vil vi sikre at elevene får en utdanning som er bedre tilpasset deres interesser, talenter og ønsker for fremtiden, understreker kunnskaps- og integreringsministeren.

1/4 fullfører ikke

Regjeringens mål er at 9 av 10 skal fullføre videregående opplæring. Selv om andelen som fullfører har økt årlig siden det første kullet i Kunnskapsløftet begynte i 2006, er det fortsatt et stykke igjen.

– Andelen elever som fullfører videregående opplæring ligger på rundt 78 prosent, sier Melby i pressemeldingen.

Det vil si at det fortsatt er en fjerdedel som ikke greier å gjennomføre.

– Vi skylder disse elevene å gjøre mer for at de skal kunne fullføre og bestå, og dermed bli godt rustet for videre utdanning og arbeid. Det er lønnsomt både for den enkelte og for samfunnet, sier Melby.

Publisert:
 1. Utdanning
 2. Videregående skole
 3. Guri Melby

Mest lest akkurat nå

 1. KrF-lederen sa han hadde utgifter hos foreldrene for å slippe skatt. Men Ropstad betalte ikke en krone

 2. Byantikvaren: «Litt absurd»

 3. Kvinne i 90-årene kom seg ut uskadd

 4. MDG kan skyte ei kvit pil etter både sluttdato og leitestans

 5. Tingretten i Egersund stengt med umiddelbar virkning

 6. Du vett, mååååden han seie det på