Vitenskapsmiljøet advarer mot språkkutt

Nå slutter også Vitenskapsakademiet i Stavanger seg til advarslene mot å legge ned språkfagene på Universitetet i Stavanger.