• Fredrik Refvem

Nabo til flyplassen våkner av høye smell

Ingrid Bratli er nærmeste nabo til flyplassen. Hun våkner av at det skytes skremmeskudd etter fugler om nettene.