• Heidi Hjorteland Wigestrand

Rassikring ferdig etter steinras

Mesta avslutta tirsdag rassikring-og ryddearbeid etter det store steinraset som gjekk over riksveg 13 i Øvre Suldal 13. januar.