Politisommel førte til strafferabatt

En stavangerkvinne i 50-årene fikk god uttelling ved å anke straffeutmålingen i en narkodom fra tingretten til lagmannsretten.