• Ei mus satte seg fast i et kvisthull. Der endte den sine dager. Privat

Mus kvalt i kvisten

Ei lita selskapssjuk mus fikk en sørgelig avslutning på den planlagte «hytteturen» sin i helgen.