«Behov for et krafttak»

– Hvis det er slik at det ikke har blitt bedre i Bryne sentrum, viser det at vi alle må ta et krafttak for å ordne opp i byen vår.