Barneombudet rystet etter dommen

Barneombudet vil vurdere å be om enda en lovendring etter den nye Stavanger-dommen.