• Luftkvaliteten i Kannik var også svært dårlig i begynnelsen av desember. Øyvind Nordvi Sæthre

- Ikke kjør unødvendig i Kannik

Luften var dårlig igjen i Kannik onsdag morgen. Helsesjefen ber folk om å unngå unødvendig kjøring i området.