Arbeider skadet av betongsag

En person fikk et kutt med betongsag over venstre kne.