• Stavanger kommune bruker minst av storbyene på helse. Lars Idar Waage

Stavanger bruker lite på helse

Små kommuner med kraftindustri bruker mest ressurser per innbygger på helsetjenester. Bokn, Suldal og Hjelmeland ligger høyest i Rogaland. Kun Time ligger lavere enn Stavanger som bruker minst av landets storbyer.