• SV-erne Carina Tangeraas og Hallgeir Langeland hadde gjerne sett at alle under 25 år fikk billige kollektivreiser ved å utvide ungdomskortet. - Men da må Nord-Jæren samarbeide om å redusere biltrafikken og øke kolletivtrafikken, og ikke gjøre som Stavanger: Ha en alenegang for flere biler i kollektivfeltet, noe som vil bla forsinke busstrafikken, sier Langeland.

- Stavanger kan ødelegge for hele Nord-Jæren

Stortingsrepresentant Hallgeir Langeland mener Nord-Jæren kan se langt etter hundrevis av belønningsmillioner fra staten, etter at Stavanger vedtok å slippe privatbiler inn i kollektivfeltet.