• Voldtekten i Midtre Dalgate på Storhaug gjorde at politiet startet kartleggingen av en del sentrumsmiljøer. Kristian Jacobsen

Politiet har stoppet overfallsvoldtektene

Grundig etterforskning og kartlegging av visse sentrumsmiljøer i Stavanger, synes å ha stoppet overfallsvoldtektene.