• Kokk Bernt Sandsmark følger med mens Vilde Grimstvedt Roaldsen lager aioli til klassekameratene. I morgen skal hun og resten av sjetteklassingene på Harestad skole lage mat til nærmere 200 konferansedeltakere.

Måltidskonferanse midt i matfatet

Det skal handle om helse, trivsel, fysisk aktivitet og ikke minst det gode måltidet når den grønne landsbyen Randaberg arrangerer sin første landsbykonferanse. Og det er den oppvoksende generasjon som står for serveringen.