• Prosesjonen startet fra Stavanger domkirke og gikk ned mot Vågen. Anders Minge

Minne-prosesjon fra domkirken til Vågen

Det gikk en stille prosesjon fra Stavanger domkirke og ned til Vågen søndag formiddag for å hedre og minnes alle dem som har omkommet på havet.