• Dyrebeskyttelsen Norge / Nettverk for dyrs frihet

– Pels-sjefen fulgte reglene

Mattilsynet mener det ikke er grunnlag for å pålegge Norges Pelsdyralslags styreleder Betran Trane Skadsem skjerpede rutiner, på tross av funn av mink med lidelsesfulle sår og skader.